Hejsan i alla stugor och vrår

I eftermiddags hade vi ett projektgruppsmöte gällande vårt område och fick en genomgång av nya organisationen och presentation av inhyrda resurser, rent spontant känns det lovande och att det äntligen kommer hända saker som vi väntat minst ett halvår på.
Vi i arbetsgruppen kommer även att ha uppföljning av projektet med korta möten var tredje vecka om allt går som vi vill

Projektet är uppdelat i åtta etapper som jag kommer presentera nedan tillsammans med en grovt preliminär tidsplan, dock ska jag tillägga att vissa delar är avhängigt på Vattenfalls grävning och ett par delar hänger på Trafikverkets och i ett fall även Länsstyrelsens handläggning.

Etapper:
1: Bredbyn/Sjönäs/Östergensjö har fått material utkört och planerad grävstart i närtid
2: Västergensjö/ Ödsbyn ligger i händerna på Vattenfall iom. samförläggning men med prel. start 2018, dock ingen uppgift om när under året
3: Tvärlandsböle/Sörflärke är ju samförlagd och måste knytas ihop, tyvärr minns jag inte om det låg i nutid eller till våren
4: Långsele har fått ut material utlevererat och ligger i samtid med etapp 1 med grävstart ut till fastigheter i närtid
5: SKalmsjö/Myckelgensjö är också en samförläggningsetapp i händerna på Vattenfall och har även den prel. start under 2018 utan närmare uppgift om när under året
6: Klocken ligger i händerna på både Trafikverket och Länsstyrelsen iom vägen samt boplatser och fångstgropar i anslutning till vägen men ligger planerat att grävas i höst
7: Grundtjärn är planerat att påbörjas i november men kommer slutföras till våren
8: Holmsjö/Sunnersta är även den en etapp med grävstart i november med troligt slutförande till våren.

Grävningen kommer pågå från nu tills 30 nov med omstart 1 maj men givetvis grävs det både senare i höst och tidigare till våren om vädret tillåter, beslut är dock taget att INTE gräva i tjälad mark pga stora kostnader och dubbelarbete.

Allt som KAN göras kommer att göras så fort som möjligt för att få så mycket som möjligt gjort och i de fall där upptändning allt eftersom blir möjlig kommer så att ske.

Väl mött

Vid “pennan” Anders Westman, Ödsbyn