Tjenamors i uti böggda

Nu är de så att jag noterade i häromnyss när jag passera på väg hem att det var tryckning under väg och ån på Kvärnmon i Västergensjö så i onsdags kväll skrev jag ett mail till ÖE och funderade lite på ifall vi snart ska börja ha briefingmöten var tredje vecka och ifall jag kunde få lite förhandsinfo om status i projektet.

Blev uppringd under torsdagen av Erik Styf som är projktledare och fick lite kött på benen gällande projektet samt veta att det skulle komma ut ett mail till oss i föreningen med ännu mer info vilket jag kommer till lite längre ner, dessutom blir det nog schemalagda träffar på ÖE från början av maj om det passar berörda parter.

Erik berättade att Vattenfall gjort ändringar i projekteringen på Etapp 5 (Skalmsjö-Myckelgensjö) som då berör oss iom samförläggningen och detta innebär att det kommer gå ut ytterligare ett antal markavtal till berörda parter (som jag inte har en sus om vilka det är), om jag fattade Erik rätt kommer det även gå ut information på bred front i dagarna.
Utöver det faktum att Vattenfall gjort förändringar så kommer informationen i mailet till oss i föreningen här nedan

#Hej!

Vi närmar oss schaktstart för Södra Anundsjöån och har planerad start den 7 maj i ert område.

Vi kommer att hålla på i hela området. Största schaktarbetet återstår i etapp 7 mot Grundtjärn och etapp 8 mot Sunnersta. Det kommer även att utföras mindre arbeten på etapp 1-4.
Vi samförlägger även med Vattenfall i etapp 2 Ödsbyn-Västergensjö och etapp 5 Skalmsjö-Myckelgensjö.

På grund av vinterns snömängder har vi inte kunnat blåsa stamkablar som planerat. Vi planerar att påbörja detta arbete i slutet av maj.

Tomtschakter och håltagning kommer att utföras av annan entreprenör. Denna kommer att kontakta kunderna och komma överens om tidpunkt och utförande.

I samband med detta kommer utrustning att lämnas ut till de som ska gräva själva. Mer information om detta kommer senare.

Blåsning av fiber och anslutning kommer preliminärt att påbörjas i mitten av augusti. Starten kommer att vara närmast Bredbyn.

Om schaktarbeten och samförläggning går enligt plan, ska alla vara anslutna innan årets slut.#

Jag känner mig för tillfället tämligen trygg med denna information och hoppas det är likaledes i stugorna, om inte så är ni välkomna att höra av er så ska jag/vi försöka svara och/eller hjälpa er så gott vi bara kan

Tack för att jag fick låna er tid och delge detta

Klart slut och som oftast vid pennan

Anders Westman i Ödsbyn